1/POKL/8.1.2

 

Lp.TematPobierzFormat pliku
1. Ogłoszenie prasowe
kliknij

pdf
2. Dokumentacja konkursowa
kliknij

pdf
3. Załącznik Nr 1:Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu wraz z wzorem wniosku o dofinansowanie

kliknij

pdf
4. Załącznik Nr 2: Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie
projektu konkursowego PO KL

kliknij

pdf
5. Załącznik Nr 3:Karta oceny merytoryczniej wniosku
o dofinansowanie projektu konkursowego

kliknij

pdf
6. Załącznik Nr 4: Wzór umowy o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
7. Załącznik Nr 5: Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia
kliknij

xls
8. Załącznik Nr 6: Lista sprawdzająca poprawnośc wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach POKL
kliknij

pdf
9. Informacja o zakończeniu weryfikacji formalnej I rundy
kliknij

pdf
10. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w ramach konkursu - obowiązuje dla wniosków złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej w terminie 23.02 - 08.04.2011r.

kliknij

pdf
11. Informacja o zakończeniu weryfikacji formalnej II rundy
kliknij

pdf
12.  Szczegółowy harmonogram przebiegu kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w ramach konkursu - obowiązuje dla wniosków złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej
kliknij

pdf
13. Lista rankingowa projektów w ramach I rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2 w ramach Poddziałania 8.1.2.
kliknij

pdf
14. Lista rankingowa projektów w ramach II rundy konkursu
kliknij


pdf

15. Dodatkowe wyjaśnienie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu otwartego  Nr 1/POKL/8.1.2/201

kliknij

pdf
15. Lista podpisanych umów w lipcu w ramach I rundy konkursu
kliknij

pdf
16. Lista podpisanych umów w ramach II rundy konkursu
kliknij

pdf
17. Lista podpisanych umów w ramach przedmiotowego konkursu
kliknij

pdf
18. Lista Członków Komisji Oceny Projektów
kliknij

pdf

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych