1/POKL/8/D.1.1

Lp. Temat Pobierz Format pliku
1. Ogłoszenie prasowe dotyczące naboru wniosków w ramach
Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekty innowacyjne testujące z komponentem ponadarodowym

kliknij

pdf
2. Dokumentacja konkursowa
kliknij

pdf
3. Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
kliknij

pdf
4. Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
kliknij

pdf
5. Załącznik 3 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL
kliknij

pdf
6. Załącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego
kliknij

pdf
7. Załącznik 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL wraz z załącznikami

kliknij

pdf
8. Załącznik 6 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia
kliknij


xls

9. Załącznik 7 Lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL
kliknij

pdf 
10. Załącznik 8 Lista sprawdzająca do wzoru minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL
kliknij

pdf
11. Załącznik 9 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL
kliknij

pdf
12. Załącznik 10 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL
kliknij

pdf
13. Załącznik 11 Instrukcja wypełniania wzoru minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL
kliknij

pdf
14. Załącznik 12 Minimalny wzór strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją
kliknij

pdf
15. Załącznik 13 Lista sprawdzająca oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego
kliknij

pdf
16. Załącznik 14 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją
kliknij

pdf
17. Załącznik 15 Arkusz oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z objaśnieniami kryteriów

kliknij

 pdf
18. Szczegółowy Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków przesłanych w odpowiedzi na konkurs   
kliknij

 pdf 
19. Informacja o zakończeniu oceny formalnej w ramach konkursu  
kliknij

 pdf 
20. Lista rankingowa projektów złożonych w ramach konkursu
kliknij

 pdf 
21. Lista członków KOP
kliknij

doc
22. Lista podpisanych umów w ramach konkursu
kliknij

 pdf 
23. Informacja o zakończeniu konkursu
kliknij

doc

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych