INNOWACJE 50+ program testowania i wdrożenie innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia

 

1. Dane instytucji realizującej projekt

Lider: 

 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

 Ul. Choroszczańska 31

 15-732 Białystok

Partnerzy krajowi:

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Ul. Białostocka 8

15-441 Białystok

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Ul. Pogodna 63/1

15-365 Białystok

Partner zagraniczny:

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia S.r.l.

Impresa Sociale via Oberdan

22/a 33170 Pordenone

 2. Tytuł projektu:

 INNOWACJE 50+. Program testowania i wdrażania nowych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50. roku życia

3. Okres realizacji projektu

Od 01.03.2010 r. do 28.02.2013 r.

4. Opis grupy docelowej
Grupy docelowe projektu  innowacyjnego stanowią:

a)   Odbiorcy, czyli osoby których problemy będą mogły być skuteczniej rozwiązane  dzięki wypracowanym w ramach projektu  modelowym innowacyjnym rozwiązaniom;

b)   Użytkownicy, czyli instytucje lub osoby, które otrzymają wypracowane nowe innowacyjne metody.

Grupę odbiorców projektu stanowią:

a) w wymiarze docelowym:

-  Pracujące kobiety w wieku po 50. roku życia,

-  Pracownicy w wieku po 50. roku życia z obszarów wiejskich lub planujących odejście  z rolnictwa,

-  Pracownicy w wieku po 50. roku życia w MŚP.

  b) w wymiarze testowania:

-   20 kobiet  po 50. roku życia,

-   20 pracowników po 50. roku życia z obszarów wiejskich ,

-   20 pracowników po 50. roku życia w MŚP.

Grupę użytkowników projektu stanowią:

a) w wymiarze docelowym:

-  Instytucje szkoleniowe oraz beneficjenci VIII PO KL w zakresie innowacyjnych metod wsparcia doradczo-szkoleniowego,

-  MŚP w zakresie innowacyjnych metod wdrażania elastycznych form pracy, intermentoringu, procedur zarządzania wiekiem,

-  NGO, JST, PUP, WUP w zakresie metod i źródeł finansowania wypracowanych produktów.

b) w wymiarze testowania:

2 Instytucje Szkoleniowe w zakresie innowacyjnych metod wsparcia doradczo-szkoleniowego, 15 firm w zakresie innowacyjnych metod wdrażania elastycznych form pracy, intermentoringu, procedur zarządzania wiekiem, w tym co najmniej 5 MŚP i 5 firm agroturystycznych, 3 NGO, 1 instytucja otoczenia biznesu, 3 JST i 3 PUP, WUP w zakresie metod i źródeł finansowania wypracowanych produktów.

c) w wymiarze upowszechniania:

10 Instytucji Szkoleniowych – łącznie 20 pracowników w zakresie innowacyjnych metod wsparcia doradczo-szkoleniowego, 30 pracowników działów kadrowych MŚP w zakresie innowacyjnych metod wdrażania elastycznych form pracy, intermentoringu, procedur zarządzania wiekiem, 10 NGO, 10 JST i 15 PUP, WUP – łącznie 60 pracowników w zakresie metod i źródeł finansowania wypracowanych produktów.

5. Opis produktów:
PF1. Ankieta potrzeb szkoleniowych (Ankieta trójstronnego badania potrzeb szkoleniowych – Kobieta 50+)

PF2. Program szkolenia (Szkolenia indywidualne dla Kobiet 50+)

PF3. Ankieta Audytu EFP (Ankieta audytu stanowiska pracy Kobiet 50+)

PF4. Lokalna Koalicja (Program prac lokalnej koalicji na rzecz Kobiet 50+)

PF5. Indywidualny plan rozwoju pracownika 50+ na obszarach wiejskich

PF6. Indywidualny plan szkolenia pracownika 50+ na obszarach wiejskich

PF7. Ankieta audytu firm na obszarach wiejskich – Dziedzictwo 50+

PF8. Lokalna koalicja na obszarach wiejskich – Dziedzictwo 50+

PF9. Plan rozwoju w MŚP (Plan rozwoju z udziałem Trenera Osobistego i Lekarza)

PF10. Program Intermentoringu (Model szkoleń wzajemnych pracowników w MŚP 50+)

PF11. Ankieta Audytu MŚP (Audyt i strategia zarządzania wiekiem w MŚP 50+)

PF12. Lokalna koalicja (Program prac lokalnej koalicji na rzecz MŚP 50+)

 

6. Dane teleadresowe biura projektu

 

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

ul. Zwycięstwa 14/3, pok. 44

15-703 Białystok

 

7. Adres strony internetowej projektu:
www.wse.edu.pl/pracujemy50plus

 

 

 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych