INNOWACJE NA ZAKRęcie - testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu

 

 

1. Instytucja realizująca projekt

Narodowe Forum Doradztwa Kariery - Lider w partnerstwie krajowym z: Open Education Group, Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku oraz w partnerstwie ponadnarodowym z Accelerated Learning Systems Ltd (ALS) z Wielkiej Brytanii i Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) z Portugalii.

2. Tytuł projektu

PI-PWP: INNOWACJE NA ZAKRĘCIE - testowanie i wdrażanie nowych metod outplacementu”

3.Okres realizacji projektu

     

1.07.2012-30.06.2015

4. Grupa docelowa

W projekcie uwzględniono dwa obszary problemowe – Wsparcie firm i wsparcie pracowników, wobec czego grupa docelowa jest bardzo szeroka, zarówno w aspekcie odbiorców jak i użytkowników z obszaru woj. podlaskiego (osoby fizyczne zamieszkują region wg przepisów KC, podmioty posiadają siedzibę, jednostkę organizacyjną na terenie województwa podlaskiego). 

5. Opis produktu finalnego

     

Dwa modele Outplacementu na poziomie pracownika i pracodawcy, składające się z 3 kroków: diagnozy i oceny dostępnych zasobów, budowania strategii rozwoju (zmiany) w oparciu o dostępne zasoby oraz szkoleń wspierających zmianę.

Na poziomie PRACODAWCY:

PF_1: Drzewo Kompetencji - program do diagnozy i oceny kompetencji firmy opracowany w formie komputerowej i zdalnej na potrzeby rekrutacji wewnętrznej – przesuwanie pracowników na nowe stanowiska pracy związane ze zmianą usługi lub produktu.

IPF_2: Program do budowania strategii - program komputerowy do przeprowadzenia SWOT usług i produktów z zastosowaniem wyników Drzewa Kompetencji oraz projektowania szkoleń wewnętrznych w formie Intermentoringu.

IPF_3: Program szkoleń wewnętrznych  - model szkoleniowy dla firmy oparty na autorskiej metodzie Colina Rosa zaadoptowany do organizacji uczącej się umożliwi tanie i dostępne dla firm doskonalenie kadr z zastosowaniem e-Edukacji.

Na poziomie PRACOWNIKA:

IPF_4: Bilans Kompetencji - Kwestionariusz i program komputerowy do określenia ekwiwalentów pracownika na potrzeby rekrutacji wewnętrznej w ramach Drzewa Kompetencji oraz na potrzeby nowego pracodawcy w ramach rekrutacji zewnętrznej.

IPF_5: Program budowania poczucia kontroli - Program ćwiczeń i warsztatów psychologicznych (w tym komputerowych w formie gier edukacyjnych i treningów) zwiększających poczucie kontroli i samosterowność osoby w kryzysie połączony z komputerowym programem do planowania działań.

IPF_6: Program samokształcenia  - model szkoleniowy dla pracownika oparty na autorskiej metodzie Colina Rosa zaadoptowany do osoby „uczącej się” zgodnie z założeniami e-Edukacji w ramach e-Podlaskie umożliwi reorientację w trakcie pracy z zastosowaniem formy blended learning - cykliczne zajęcia grupowe uzupełniające naukę zdalną zintegrowane z warsztatami psychologicznymi.

6. Dane teleadresowe Biura Projektu

Biuro projektu zlokalizowano w siedzibie Partnera Open Education Group ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok, pok. 210 tel. 85 869 11 69, strona www.innowacjenazakrecie.pl, kontakt@innowacjenazakrecie.pl

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych