Alternatywa dla rolnika

1.    Nazwa instytucji realizującej projekt

CONSOLATOR Kancelaria Prawno-Finansowa

2.    Tytuł projektu

Alternatywa dla rolnika

3.    Okres realizacji projektu

03.2011r. - 02.2012r.

4.    Grupa docelowa

Osoby zamieszkałe na terenie woj. podlaskiego, ubezpieczone w KRUS.

5.    Formy wsparcia realizowane w projekcie

  • Szkolenie spawanie stali niestopowych metodą MAG-135,
  • Szkolenie pracownik ochrony osób i mienia.

6.    Termin rekrutacji na szkolenia

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.

7.    Dane teleadresowe Biura Projektu

CONSOLATOR Kancelaria Prawno-Finansowa
ul. Skłodowskiej 3/88, 15-094 Białystok,
tel. 85 87 98 272

 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych