REORIENTACJA – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa

1.    Nazwa instytucji realizującej projekt

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

2.    Tytuł projektu

REORIENTACJA – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa

3.    Okres realizacji projektu

1.07.2011r. - 30.12.2012r.

4.    Grupa docelowa

Rolnicy i domownicy ubezpieczeni w KRUS (ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników) zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców, wykonujących działalność rolniczą, składających oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

5.    Formy wsparcia realizowane w projekcie

 1. Poradnictwo indywidualne i grupowe,
 2. Szkolenia zawodowe:
 • Architekt ogrodów,
 • Kucharz regionalny,
 • Pracownik branży turystycznej,
 • Pracownik usług kosmetycznych,
 • Drwal – operator pilarki,
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – Stolarz, Dekarz,
 • Operator sprzętu ciężkiego,
 • Obsługa wózków widłowych,
 • Prawo jazdy kat. C, E (warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie prawa jazdy kategorii B).

6.    Termin rekrutacji na szkolenia

1.07.2011r. – 31.10.2011r.

7.    Dane teleadresowe Biura Projektu

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
18-210 Szepietowo,
tel. 86 275 89 27,
www.odr.pl

 

8.    Dokumenty do pobrania

Dokumenty dostępne na stronie www.odr.pl

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych