EKO - zawód dla rolnika

 

1 . Nazwa instytucji realizującej projekt 

 CONSULTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. Tytuł projektu
 EKO – zawód dla rolnika

3. Okres realizacji projektu
 01.02.2012-31.03.2013

4. Grupa docelowa 
Uczestnikami projektu będzie 90 osób (42 kobiety) chcących odejść z rolnictwa (rolnicy ubezpieczeni w KRUS lub ich domowników) z obszaru województwa podlaskiego (zgodnie z definicją Kodeksu Cywilnego).


5. Formy wsparcia realizowane w projekcie

• DORADZTWO ZAWODOWE (4h na osobę)
• WARSZTATY Z ZAKRESU MOTYWACJI I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ (24 h na grupę)
• WARSZTATY Z ZAKRESU AUTOPREZENTACJI I POSZUKIWANIA PRACY (18h na grupę)
• SZKOLENIA ZAWODOWE


- EKO-turystyka (137h)
- Rękodzieło artystyczne (119h)
- Rzeźba w drewnie (137h)
- Produkcja i promocja drewnianych mebli ludowych (190h)
- Zielarstwo (188h)


6. Terminy rekrutacji na szkolenia.
- EKO-turystyka – II-VII.2012
- Rękodzieło artystyczne –II-XII.2012
- Rzeźba w drewnie – II-VIII.2012
- Produkcja i promocja drewnianych mebli ludowych – II.-IX.2012
- Zielarstwo – II-VII.2012


8. Dane Biura Projektu

 

CONSULTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rynek Kościuszki 2
16-091 Białystok
883-365-889
k.marianska@consultor.pl
www.ez.consultor.pl


 

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych