Projekt „Turystyka wiejska – nowe możliwości rozwoju III”

1.    Nazwa instytucji realizującej projekt

Biuro doradczo-szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski (Lider), Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (Partner)

2.    Tytuł projektu

Turystyka wiejska – nowe możliwości rozwoju III

3.    Okres realizacji projektu

01.08.2011r. – 30.09.2012r.

4.    Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób odchodzących z rolnictwa, spełniających łącznie warunki wskazane poniżej:

 • mieszkańcy obszarów wiejskich (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców) – rolnicy i domownicy rolnika (w rozumieniu art. 6 pkt. 1 i 2 z dnia 20 grudnia 1990 r. ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) z wyłączeniem emerytów
 • osoby mieszkające na terenie woj. podlaskiego
 • osoby zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą
 • priorytetowo będą traktowane osoby pochodzące z gospodarstw do 20ha.

5.    Formy wsparcia realizowane w projekcie

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie 7 szkoleń:

 • Gastronomia w turystyce wiejskiej,
 • Zagospodarowanie i urządzanie przestrzeni agroturystycznej,
 • Koń w zagrodzie i agroturystyce,
 • Przewodnik turystyczny województwa podlaskiego,
 • Rękodzieło ludowe,
 • Kurs kelner – barman,
 • Trener aktywnego wypoczynku

Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

6.    Termin rekrutacji na szkolenia

01.09.2011r. – 31.12.2011r.

7.    Dane teleadresowe Biura Projektu

Lider:

Biuro doradczo-szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski

ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel./fax 86 275 44 03, tel. kom. 516 056 914

biuro@aplikon.com, www.aplikon.com

 

Partner:

Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

ul. Nowogrodzka 31, 18-400 Łomża

tel/fax 86 216 31 79, rzrkiorlomza@neostrada.pl

 

8.    Dokumenty do pobrania

Kwestionariusz rekrutacyjny - Pobierz

Regulamin projektu - Pobierz

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych