Nowe kwalifikacje - nowe możliwości - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa

1.  Instytucja realizująca projekt

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku 

2. Tytuł projektu

„Nowe kwalifikacje- nowe możliwości- szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa” 

3. Okres realizacji projektu

Od 01.05.2013r. do 30.04.2015r. 

4.  Grupa docelowa

Uczestnikami projektu będzie 210 osób (68K, 142M) chcących odejść z rolnictwa (rolnicy ubezpieczeni w KRUS lub ich domowników) z obszaru województwa podlaskiego.

Uczestnicy muszą spełniać poniższe kryteria:

a) muszą być ubezpieczeni w KRUS,

b) muszą zamieszkiwać w gminie wiejskiej i miejsko- wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców,

c) muszą wykonywać działalność rolniczą lecz w momencie przystąpienia do projektu składają oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, 

5. Formy wsparcia realizowane w projekcie i terminy rekrutacji

Rekrutacja do projektu będzie miała charakter ciągły, zgłoszenia do projektu przyjmowane będą przed każdym ze szkoleń, tj.:V 2013r.- IV kw 2014r.

Kierowca ciężarówki kat. C ( termin realizacji VIII 2013r.- X 2013r.; II- III kw 2014r.) + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C (termin realizacji XI 2013r.- I 2014r.; IV kw 2014r.- I kw 2015r.)

Kierowca autobusu kat. D (termin realizacji XII 2013r.- I-II 2014r.; IV kw 2014r.- I kw 2015r.) + kurs kwalifikacji wstępnej kat. D (termin realizacji II- IV 2014r.; I kw 2015r.)

Przedstawiciel handlowy (termin realizacji VIII- X 2013r.; II- III kw 2014r.) + kurs prawa jazdy kat. B (termin realizacji XI- IV 2014r.; IV kw 2014r.- I kw 2015r.)

Kucharz (termin realizacji XII 2013r.- I, II 2014r.; IV kw 2014r.- I kw 2015r.) + kurs prawa jazdy kat. B (termin realizacji XI- IV 2014r.; IV kw 2014r.- I kw 2015r.)

Monter/ka urządzeń energii odnawialnej (termin realizacji XI 2013r.- I 2014r.; III- IV kw 2014r.)

Uczestnicy otrzymają również wsparcie doradcy zawodowego.

Dodatkowo zapewniamy:- materiały szkoleniowe- ubezpieczenie NNW-catering- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia 

6. Dane biura projektu 

Polskie Stowarzyszeni Doradcze i Konsultingowe

ul. Rynek Kościuszki 2, Białystok

Tel/fax 85 6526107

www.polskiestowarzyszenie.pl

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych