Reorganizacja zawodowa - nowe możliwości

 

1.Instytucja realizująca projekt

CONSOLATOR Adam Piotr Chociej

2.Tytuł projektu

„Reorientacja zawodowa- nowe możliwości”

3.Okres realizacji projektu

01.03.2013 - 31.12.2013

4.Grupa docelowa

-  os. Fizyczne zamieszkujące woj. podlaskie, osoby odchodzące z rolnictwa(rolnicy, domownicy rolników, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje w tym: min. 3 kobiety, 10% os. powyżej 50 roku życia, min. 50 % os. o niskich kwalifikacjach.

5.Formy wsparcia realizowane w projekcie

Kurs spawacz metodą MAG Kurs spawacz metodą MIG Poradnictwo zawodowe- doradztwo indywidualne oraz warsztaty grupowe Dodatkowym kryterium wymaganym do uczestnictwa w kursach spawacza jest: ukończenie co najmniej 18 lat, posiadanie co najmniej wykształcenia podstawowego, uzyskanie pozytywnego wyniku badań lekarskich

6.Terminy rekrutacji na szkolenia

04.03.2013-02.04.2013

 

7.Dane Biura Projektu

CONSOLATOR - Adam Piotr Chociej
ul. Łąkowa 9 lok. 38, 15-017 Białystok, Tel/fax 85 8798272
email: adam.chociej@consolator.com.pl
adres strony internetowej  www.consolator.com.pl    

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych