REORIENTACJA 2 - wsparcie doradcze i szkoleniowe dla osób odchodzących z rolnictwa

 

1. Instytucja realizująca projekt

 Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

 

2. Tytuł projektu

 „REORIENTACJA 2 – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa”

 

3. Okres realizacji projektu

od 01.01.2013 do 31.12.2013

 

4Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 600 rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS (ustawa z dn. 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz. U. 1991 nr 7 poz. 24 z późniejszymi  zmianami) , zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów KC w gminie wiejskiej, miejsko – wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców, wykonujących działalność rolniczą, składających oświadczenie o zamiarze podjęcia pracy poza rolnictwem lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

5 Formy wsparcia realizowane w projekcie:

- Poradnictwo zawodowe IPD w formie indywidualnych sesji z doradcą zawodowym oraz poradnictwo grupowe w formie warsztatów.

-  Szkolenia zawodowe w następujących tematach:
- Kucharz,
- Ogrodnik terenów zieleni,
- Pracownik branży ekoturystycznej,
- Florysta,
- Zielarz,
- Dekarz,
- Operator wózków widłowych z obsługą magazynu,
- Spawacz,
- Monter ociepleń budynków,
- Kosmetyczka,
- Krawiec,
- Kierowca kat. D, D1 (posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz ukończone 24 lata),
- Kierowca kat. C, CE (posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz ukończone 21 lat),
- Monter urządzeń energii odnawialnej,
- Pracownik biurowy z obsługą kasy fiskalnej.

 

6.Terminy rekrutacji na szkolenia 

od 01.01.2013 r. do 31.10.2014 r.

 

7. Dane Biura Projektu

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
18-210 Szepietowo, tel. 86 275 89 27,
wpodr@zetobi.com.pl, www.odr.pl  

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych