Nowy START - szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa

 

 1. Nazwa Instytucji realizującej projekt
  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1
 2. Tytuł projektu
  „Nowy START – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa”
 3. Okres realizacji projektu
  01.02.2012 r. – 30.06.2013 r.
 4. Grupa docelowa
  Grupę docelową projektu tworzy 540 osób odchodzących z rolnictwa (rolników lub domowników) ubezpieczonych w KRUS (zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), posiadających stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania na terenie województwa podlaskiego.
 5. Formy wsparcia realizowane w projekcie
  W ramach projektu oferujemy Państwu:

   Doradztwo zawodowe
   Szkolenia zawodowe
   Moduły uzupełniające do szkoleń zawodowych
   Moduły szkoleniowe z zakresu Zielonych Miejsc Pracy
   Warsztaty aktywizujące

Oferowane uczestnikom projektu doradztwo zawodowe ma na celu dostarczenie informacji na temat poruszania się na regionalnym rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz stworzenie dla każdego z uczestników projektu Indywidualnego Planu Działań. Realizowane będzie w formie 3-godzinnego doradztwa grupowego i 2-godzinnego doradztwa indywidualnego.

Szkolenia zawodowe realizowane będą w trzech cyklach:

I cykl – okres realizacji szkoleń – czerwiec – sierpień 2012 r.:
„Prowadzenie ekologicznej agroturystyki” (70 godzin)
„Kucharz regionalny” (90 godzin)

II cykl – okres realizacji szkoleń -  październik – grudzień 2012 r.:
„Opiekun osób starszych z modułem masażu” (90 godzin)
„Ogrodnik terenów zielonych” (90 godzin)

III cykl – okres realizacji szkoleń -  luty – kwiecień 2013 r.:
„Spawanie metodą MIG/MAG” (146 godzin)
„Magazynier z obsługą wózków jezdniowych” (110 godzin)
„Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą kas fiskalnych” (80 godzin)

Każdy uczestnik projektu może uczestniczyć w jednym szkoleniu zawodowym.
Po zakończeniu szkoleń zawodowych każdy z uczestników projektu będzie miał możliwość dodatkowo wziąć udział w jednym z trzech modułów dodatkowych:
 „Język angielski” (36 godzin)
 „Obsługa komputera” (36 godzin)
 „Przedsiębiorczość” (36 godzin)

Każdy uczestnik projektu obligatoryjnie uczestniczyć będzie również w 8-godzinnym module szkoleniowym z zakresu Zielonych Miejsc Pracy, którego celem będzie podniesienie świadomości ekologicznej i wiedzy na temat Zielonych Miejsc Pracy.

Uczestnicy szkoleń wezmą również udział w 16-godzinnych Warsztatach aktywizujących, których celem będzie wzbogacenie wiedzy uczestników projektu na temat  poruszania się na rynku pracy, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji, aktywizacji zawodowej, Zielonych Miejsc Pracy oraz podniesienie ich samooceny i motywacji do działania.

6.  Terminy rekrutacji na szkolenia

I cykl  -  kwiecień 2012 r.
II cykl  -  wrzesień 2012 r.
III cykl  -  styczeń 2013 r.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą osobiście, drogą pocztową, elektroniczną i telefonicznie.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie przez Ośrodki Kształcenia Zawodowego
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w następujących lokalizacjach:

Augustów  ul. Tytoniowa 10, tel./fax. (87) 643-52-53, e-mail: augustow@zdz.bialystok.pl
Białystok  ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. (85) 675-25-17, e-mail: bialystok@zdz.bialystok.pl
Bielsk Podlaski ul. Kryniczna 22, tel./fax. (85) 730-24-49, e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl
Grajewo  ul. Kolejowa 6 B, tel./fax. (86) 272-64-27, e-mail: grajewo@zdz.bialystok.pl
Hajnówka  ul. Armii Krajowej 52, tel./fax. (85) 682-24-85, e-mail: hajnowka@zdz.bialystok.pl
Siemiatycze  ul. Pałacowa 24, tel./fax. (87) 655-21-43, e-mail: siemiatycze@zdz.bialystok.pl
Sokółka  ul. Grodzieńska 76, tel./fax. (85) 711-22-57, e-mail: sokolka@zdz.bialystok.pl
Suwałki  ul. Kościuszki 23, tel./fax. (87) 566-49-64, e-mail: suwalki@zdz.bialystok.pl
Zambrów  ul. Wojska Polskiego 5, tel./fax. (86) 271-42-11, e-mail: zambrow@zdz.bialystok.pl

Przy rekrutacji do projektu priorytetowo traktowane będą następujące grupy osób:
-  posiadające wykształcenie niższe niż ponadgimnazjalne  - 3 punkty
-  poniżej 25 roku życia lub powyżej 50 roku życia   - 2 punkty
-  posiadające gospodarstwa rolne mniejsze niż 5 ha  - 1 punkt

7.  Dane Biura Projektu

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,
ul. Pogodna 63/1 pok. 221, Tel. 85 742-41-51
Więcej informacji na stronie ZDZ Białystok: www.projekty.zdz.bialystok.pl

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych