Nowe kwalifikacje - lepsze jutro

 

1.  Instytucja realizująca projekt

 NAWIGATOR Doradztwo i Szkolenia Sp.z o.o.

 

2.Tytuł projektu

 NOWE KWALIFIKACJE – LEPSZE JUTRO

 

4. Okres realizacji projektu 

od  01.04.2013 do  31.12.2013

 

5. Grupa docelowa

 84 osoby (4 kobiety, 80 mężczyzn), wyłącznie osoby odchodzące z rolnictwa.

 

6. Formy wsparcia realizowane w projekcie

 Kurs operatora koparko-ładowarki. Warunkiem uzyskania zaświadczenia operatora jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. Kurs operatora ładowarki. Warunkiem uzyskania zaświadczenia operatora jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. Kurs operatora koparki. Warunkiem uzyskania zaświadczenia operatora jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. Grupowe i indywidualne szkolenia oraz warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego.

 

7. Terminy rekrutacji na szkolenia

 od 04.03.2013 do 22.03.2013, w przypadku nie zebrania kompletu uczestników termin zostanie wydłużony.

 

8.  Dane Biura Projektu

 NAWIGATOR Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o.,

ul. Łąkowa 9 lok.38, 15-017 Białystok, tel./fax (85) 879-82-72, Tel.

kom. 601-665-363 strona internetowa: www.nawigator-szkolenia.pl.

e-mail: d.olesinski@nawigator-szkolenia.pl

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych