Recepta na odejście z rolnictwa


1.Instytucja realizująca projekt 

Fundacja Prawo i Partnerstwo


2. Tytuł projektu

Recepta na odejście z rolnictwa 


3. Okres realizacji projektu

01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. 

4.Grupa docelowa

80 osób dorosłych (powyżej 18 r. ż., 50K/30M) zamieszkujących województwo podlaskie (w rozumieniu przepisów K.C.), ubezpieczonych jako rolnicy bądź domownicy w KRUS ( w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), chcących odejść z rolnictwa i przekwalifikować się zawodowo. 

5.  Proponowane szkolenia obejmują dwa moduły szkoleniowe do wyboru

Moduł administracyjno-handlowy (80 h, z którego BO wybiorą jeden zakres tematyczny) w zakresie zawodów:

 1. księgowy
 2. przedstawiciel handlowy
 3. pomoc biurowa
 4. informatyka z grafiką

Moduł artystyczno-organizacyjny (60 h, z którego BO wybiorą jeden zakres tematyczny) w zakresie zawodów:

 1. fotograf
 2. operator kamery
 3. konferansjer/wodzirej
 4. specjalista ds. usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych

Do prowadzenia szkoleń zaangażowani będą specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje i umiejętności oraz duże doświadczenie zawodowe i praktyczną wiedzę. 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą jedynie ewentualne koszty dojazdu na szkolenie. Organizator zapewnia w trakcie zajęć pełen posiłek i przerwy kawowe, materiały warsztatowe oraz podręczniki, certyfikat uczestnictwa.

Realizacja usług doradczych

W zakresie usług doradczych przewidziano:

1.   Doradztwo grupowe (18h w grupach 10 osobowych) obejmujące m.in. takie zagadnienia jak: autoprezentacja/komunikacja, rozmowa kwalifikacyjna, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, podstawowe inf. o zakładaniu działalności gosp. itp.

2.Doradztwo indywidualne (3h) obejmujące m.in.: zapoznanie się z indywidualnymi predyspozycjami zawodowymi, tworzenie IPD.


6. Terminy rekrutacji na szkolenia

Rekrutacja otwarta 


7.  Dane Biura Projektu

ul. Mickiewicza 1/101, 15-213 Białystok,

 tel. 85 745 72 07, fax: 85 745 72 03,

mail: biuro@recepta-rolnicy.pl,

 http://rolnicy-recepta.pl/

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych