Nowy zawód - nowe możliwości

 

1. Instytucja realizująca projekt

Polska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
 
2. Tytuł projektu

Nowy zawód-nowe możliwości

W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia:
- Operator maszyn budowlanych
- Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B
- Kierowca samochodów ciężarowych
- Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej

3.Okres realizacji projektu

1.08.2012-30.06.2013
 
4.Grupa docelowa

Wsparciem zostanie objęta grupa 120 osób w wieku produkcyjnym odchodzących z rolnictwa, zamieszkałych w gminie wiejskiej, wiejsko-miejskiej i mieście do 25 tys. mieszkańców w województwie podlaskim, w tym 60 kobiet i 60 mężczyzn.

5.Formy wsparcia realizowane w projekcie

Doradztwo indywidualne i grupowe, warsztaty, kursy, szkolenie zawodowe, badania lekarskie.

6.Terminy rekrutacji na szkolenia

Wrzesień 2012 - Operator maszyn budowlanych
Miejsce szkolenia: Białystok, Suwałki
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie prawa jazdy kat. B

Wrzesień - październik 2012 - Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B
Miejsce szkolenia: Białystok, Łomża

Wrzesień - październik 2012 - Kierowca samochodów ciężarowych
Miejsce szkolenia: Łomża

Październik - listopad 2012 - Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej
Miejsce szkolenia: Suwałki
W przypadku szkolenia na kierowcę samochodów ciężarowych  warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C+E jest posiadanie prawa jazdy kategorii B

7.Dane Biura Projektu

 
Polska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
Ul. Gen. W. Andersa 38
15-113 Białystok
tel. 85 662 33 25
fax 85 662 33 42
tel. kom. 666 036 973
www.polskagrupa.pl

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych