NOWY PLAN – NOWY ZAWÓD 2 – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa w kierunku kluczowych zawodów i zielonych miejsc pracy

 


1. Nazwa instytucji realizującej projekt

Open Education Group Sp. z o.o., ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok

 

2. Tytuł projektu

NOWY PLAN – NOWY ZAWÓD 2 – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa w kierunku kluczowych zawodów i zielonych miejsc pracy

3. Okres realizacji projektu

01.01.2012 - 31.12.2012

 

4. Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób odchodzących z rolnictwa, spełniających łączne warunki wskazane poniżej:

 pełnoletni rolnik/domownik rolnika

 prowadzenie działalności rolniczej z zamiarem podjęcia pracy poza rolnictwem

 zamieszkanie na terenie wiejskim woj. podlaskiego 

 wykształcenie minimum podstawowe

 dodatkowe wymagania w przypadku szkolenia na prawo jazdy kat D z kursem na przewóz osób: ukończone 21 lat, prawo jazdy kategorii B lub C.

 

5. Formy wsparcia realizowane w projekcie

W ramach Projektu zaplanowano realizację następujących form wsparcia:

 I. PRAWO JAZDY KATEGORII D Z KURSEM NA PRZEWÓZ OSÓB + JĘZYK ANGIELSKI (60GODZ)
MIEJSCE I OKRES REALIZACJI: Białystok, 03-09.2012 r.
LICZBA UCZESTNIKÓW: 24 osoby.
Łącznie: 60dni szkolenia

 II. NOWOCZESNY MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH + JĘZYK ANGIELSKI (60GODZ)
MIEJSCE I OKRES REALIZACJI: Białystok, 05-09.2012 r.
LICZBA UCZESTNIKÓW: 12 osób
Łącznie: 100godz. + 60godz

 III. PRACOWNIK BIUROWY + JĘZYK ANGIELSKI (60GODZ)
MIEJSCE I OKRES REALIZACJI: Białystok, 08-11.2012 r.
LICZBA UCZESTNIKÓW: 24 osoby
Łącznie: 64godz + 60godz

 IV. OBSŁUGA SEKRETARIATU + JĘZYK ANGIELSKI (60GODZ)
MIEJSCE I OKRES REALIZACJI: Białystok, 09-12.2012 r.
LICZBA UCZESTNIKÓW: 12 osób
Łącznie: 64godz + 60godz

 

Dodatkowo uczestnikom / uczestniczkom projektu zapewniamy:

• bezpłatne badania lekarskie
• pokrycie kosztów egzaminów zawodowych
• ciepły posiłek i napoje podczas szkoleń stacjonarnych
• materiały dydaktyczne
• częściowy zwrot kosztów dojazdu
• warsztaty rynku pracy, indywidualne wsparcie trenera zawodu i doradcy zawodowego oraz utworzenie Indywidualnego Planu Działania

 

6. Termin rekrutacji na szkolenia

01.02.2012 – 31.10.2012

 

7. Dane teleadresowe Biura Projektu


Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Modlińska 1 p. 209
       15-066 Białystok
nowyplan2@openeducation.pl, www.openeducation.pl
tel.  085 869-11-69, fax 085 869-11-70, kom 695 995 394

 

 

8. Dokumenty do pobrania

 

Kwestionariusz rekrutacyjny - Pobierz 

Regulamin projektu - Pobierz 

Regulamin rekrutacji - Pobierz 

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych