Kwalifikacje + doświadczenie = zatrudnienie

1.    Nazwa instytucji realizującej projekt

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach

2.    Tytuł projektu

Kwalifikacje + doświadczenie = zatrudnienie

3.    Okres realizacji projektu

01.09.2011r. - 30.09.2012r.

4.    Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 40 osób, w tym 17K i 23M.

Grupę docelową stanowią osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mońkach, a  w szczególności:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby do 25r.ż.,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby po 50r.ż.,
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
 • osoby bez kwalifikacji zawodowych lub o kwalifikacjach niedostosowanych do potrzeb rynku pracy,
 • osoby bez doświadczenia zawodowego lub o niskim wykształceniu.

5.    Formy wsparcia realizowane w projekcie

 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia - Pracownik administracyjno-biurowy, Kasjer-sprzedawca z obsługą kas fiskalnych,
 • staże,
 • prace interwencyjne.

6.    Termin rekrutacji na szkolenia

rekrutacja w toku

7.    Dane teleadresowe Biura Projektu

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok

tel. 85 74 89 181

mail: projekty@computerplus.com.pl, www.computerplus.com.pl

Rekrutacja:

Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach

ul. Wyzwolenia 22, 19-100 Mońki

tel. 85 727 87 24

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych