Pokaż na co Cię stać

1.    Nazwa instytucji realizującej projekt

Training Group Danuta Gorlewska

2.    Tytuł projektu

Pokaż na co Cię stać

3.    Okres realizacji projektu

01.11.2011r. - 31.03.2013r.

4.    Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia (tj. osób w wieku produkcyjnym, niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy zarobkowej, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym również osób biernych zawodowo), niepełnosprawnych; zamieszkujących na terenie powiatu bielskiego (woj.podlaskie). 

5.    Formy wsparcia realizowane w projekcie

1. Poradnictwo zawodowe (IPD)

  • Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe
2. Szkolenia
  • komputerowe
  • zawodowe:

            - Pomoc bibliotekarza

            - Sortowacz surowców wtórnych z obsługą wózka widłowego

            - Przewodnik turystyczny terenowy

            - Grafik komputerowy

3. Subsydiowane zatrudnienie lub praktyka zawodowa

6.    Termin rekrutacji na szkolenia

01.11.2011r.- 30.11.2011r.

7.    Dane teleadresowe Biura Projektu

Training Group Danuta Gorlewska

ul. Wincentego Witosa 34

15-660 Białystok

tel. 85 66 111 55, 660 722 399

www.taining-group.com.pl

m.dolistowska@training-group.com.pl

 

8.    Dokumenty do pobrania

Kwestionariusz rekrutacyjny - Pobierz

Regulamin projektu - Pobierz

Wstępna deklaracja uczestnictwa - Pobierz

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych