Kwalifikacje + doświadczenie = zatrudnienie 2

1.    Nazwa instytucji realizującej projekt

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach

2.    Tytuł projektu

Kwalifikacje + doświadczenie = zatrudnienie 2

3.    Okres realizacji projektu

01.01.2014 r. - 28.02.2015 r.

4.    Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 60 osób (33K/27M) nie posiadających zatrudnienia, w tym:

 • 45 osób poniżej 30. roku życia
 • 15 osób powyżej 50. roku życia

5.    Formy wsparcia realizowane w projekcie

 • Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe (w tym warsztaty aktywnego poszukiwanie pracy),
 • Szkolenia zawodowe:

  - Sprzedawca w branży spożywczej (kod zawodu: 522304)

 • - Pracownik kancelaryjny (kod zawodu: 411003)

 • - Staże

6.    Termin rekrutacji na szkolenia

rekrutacja w toku

7.    Dane teleadresowe Biura Projektu

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok

tel. 85 74 89 181

mail: projekty@computerplus.com.pl, www.computerplus.com.pl

 

8. Dokumenty do pobrania

- Formularz zgłoszeniowy

- Oświadczenie o ochronie danych osobowych

- Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych