Klub Integracji Społecznej w Łapach i Zabłudowie

 

 

1.  Instytucja realizująca projekt

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku

 

2. Tytuł projektu

Klub Integracji Społecznej w Łapach i Zabłudowie

 

3. Okres realizacji projektu

Od 01.03.2012 do 31.05.2014

 

4.  Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób spełniających kryteria:

- mieszkańcy gmin Łapy, Zabłudów, Wasilków w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), którzy są:

- osobami bezrobotnymi

  lub

- osobami  korzystającymi z pomocy MOPS

 

5. Formy wsparcia realizowane w projekcie i terminy rekrutacji

REKRUTACJA I – 15.IV. do 30.V.2012

- pracownik biurowy/asystentka zarządu (120 godzin) + prawo jazdy kat. B (60 godzin)

- pracownik gastronomii (120 godzin) + prawo jazdy kat. B (60 godzin)

- prawo jazdy kat. C (50 godzin) + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (140 godzin)

REKRUTACJA II – 01.X-30.XI.2012

- sprzedawca magazynier z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej (120 godzin)

- pracownik gastronomii (120 godzin) + prawo jazdy kat. B (60 godzin)

- pracownik budowlany z obsługą koparko-ładowarki (176 godzin)  i drobnego sprzętu budowlanego (132 godzin)

- kurs spawacza metodą TIG (128 godzin) i MAG (171 godzin)

REKRUTACJA III – 01.VI – 30.VII.2013

- pracownik biurowy/asystentka zarządu (120 godzin) + prawo jazdy kat. B (60 godzin)

- pracownik gastronomii (120 godzin) + prawo jazdy kat. B (60 godzin)

- prawo jazdy kat. C (50 godzin) + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (140 godzin)

REKRUTACJA IV – 01.X – 30.XI.2013

- pracownik budowlany z obsługą kasy koparko – ładowarki (176 godzin) i drobnego sprzętu budowlanego (132 godzin)

- kurs spawacza metodą TIG (128 godzin) i MAG (171 godzin)

Uczestnicy otrzymają również wsparcie doradcy zawodowego  oraz wsparcie psychologiczne. Ponadto uczestnicy szkoleń pracownik biurowy/asystentka zarządu oraz pracownik gastronomii skorzystają z 4 miesięcznych staży zawodowych.

Dodatkowo zapewniamy:

- materiały szkoleniowe

- ubezpieczenie NNW

-catering

- wynagrodzenie stażowe

- zwrot kosztów dojazdu na staże.

 

6. Dane biura projektu

 

Polskie Stowarzyszeni Doradcze i Konsultingowe

Ul. Rynek Kościuszki 2, Białystok

Tel/fax 85 6526107, 728-925-717

www.polskiestowarzyszenie.pl

www.kislapy.pl

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych