Wyznacz swój kurs na sukces

 

1. Instytucja realizująca projekt 

Training Group Danuta Gorlewska

 

2. Tytuł projektu 

Wyznacz swój kurs na sukces

 

3. Okres realizacji projektu 

01.11.2013 r. -  31.12.2014 r.

 

4. Grupa docelowa 

 Uczestnikami projektu zostaną 32 kobiety i 18 mężczyzn: osoby niezatrudnione, zdolne i gotowe do podjęcia pracy w co najmniej ½ wymiaru czasu pracy, zamieszkujące: miasto Białystok lub powiat białostocki lub powiat sokólski wg założeń:

- powiat sokólski 10 osób,

- powiat białostocki 33 osoby,

- miasto Białystok 7 osób,

w tym :

- 38 osób w wieku do 30 roku życia – 24 Kobiety i 14 Mężczyzn

- 12 osób w wieku 50-64 – 8 Kobiet i 4 Mężczyzn

- 12 osób z terenów wiejskich – 8 Kobiet i 4 Mężczyzn

 

5. Formy wsparcia realizowane w projekcie 

Oferowane wsparcie obejmuje udział w jednej ze ścieżek:

  1. Poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i płatny staż
  2. Poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i płatny staż

Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru):

- Monter ociepleń budynków i monter rusztowań – 15 osób

- Pomoc kuchenna – 10 osób

- Sprzedawca w branży spożywczej – 10 osób

- Pracownik kancelaryjny z elementami księgowymi – 10 osób

- Dodatkowo dla 10 osób Kurs na Prawo jazdy kat. B

 

6. Termin rekrutacji: 

do 30.11.2013 r.

 

7.  Dane Biura Projektu 

Training Group Danuta Gorlewska

ul. Wincentego Witosa 34

15-660 Białystok

tel. 85 66 111 55, 660 722 399

www.taining-group.com.pl

 

8. Dokumenty do pobrania

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych