Twój czas- Twoja przyszłość

1.    Nazwa instytucji realizującej projekt

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum

2.    Tytuł projektu

Twój czas - Twoja przyszłość

3.    Okres realizacji projektu

01.09.2011 r.- 31.08.2013 r.

4.    Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku 18-24 lata, pozostających bez zatrudnienia (w tym osoby bezrobotne), z wykształceniem co najmniej podstawowym, zamieszkujące wyłącznie teren województwa podlaskiego. Grupę docelową będą co najmniej w 6% stanowiły osoby niepełnosprawne oraz w co najmniej 30% zamieszkujące tereny wiejskie.

5.    Formy wsparcia realizowane w projekcie

1. Indywidualne wsparcie motywacyjno- psychologiczne

2. Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe

3. Szkolenia zawodowe (m.in. Moduł ABC w zielonych miejscach pracy, ABC przedsiębiorczości), kursy zawodowe:

 • Robotnik gospodarczy z modułem obsługi kotłów CO i SEP do 1kV,
 • Pozostali pracownicy obsługi biurowej z modułem obsługi sekretariatu,
 • Robotnik drogowy z modułem operator koparko- ładowarki,
 • Opiekunka dziecięca,
 • Barman - kelner z modułem obsługi kasy fiskalnej,
 • Pomoc kuchenna,
 • Przedstawiciel handlowy z modułem pośrednictwa kredytowego,
 • Recepcjonista,
 • Sprzedawca w stacji paliw z modułem obsługi kasy fiskalnej, fakturowaniem i napełnianiem zbiorników LPG,
 • Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zielonych z modułem obsługi piły do ścinki drzew.

6.    Termin rekrutacji na szkolenia

Rekrutacja ciągła, jednak nasilenie dla dwóch pierwszych grup wrzesień - listopad 2011 r., dla trzech kolejnych maj - lipiec 2012 r.

7.    Dane teleadresowe Biura Projektu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15- 555 Białystok
tel. 85 732 17 88, fax 85 732 94 84
www.frdl.bialystok.pl, frdl-pc@frdl.bialystok.pl

 

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych