POSZUKIWANY, POSZUKIWANA 50 + na podlaskim rynku pracy

1.    Nazwa instytucji realizującej projekt

4progress Maciej Kusiński - doradztwo i szkolenia

2.    Tytuł projektu

POSZUKIWANY, POSZUKIWANA 50 + na podlaskim rynku pracy

3.    Okres realizacji projektu

01.09.2011r. - 30.11.2012r.

4.    Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 33 osób powyżej 50 roku życiu, w tym 22 kobiet i 11 mężczyzn, pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo), zamieszkujących powiat białostocki i miasto Białystok w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Szczegółowa struktura Beneficjentów objętych wsparciem w ramach projektu przedstawia się w sposób następujący:

 • Beneficjenci powyżej 50 roku życia – 100%, 33 osób, w tym 22 kobiet i 11 mężczyzn,
 • Beneficjenci bezrobotni – 21 osób, w tym 14 kobiet i 7 mężczyzn.
 • Beneficjenci nieaktywni zawodowo – 12 osób, w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn.
 • Beneficjenci niepełnosprawni – 2 osoby, w tym 2 kobiety.
 • Beneficjenci zamieszkujące tereny wiejskie – 10 osób, w tym 7 kobiet i 3 mężczyzn.

5.    Formy wsparcia realizowane w projekcie 

a)             Wsparcie w POSZUKOWANIU PRACY, w tym:

 • WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY (24 godz.), których celem będzie pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych ze znalezieniem pracy oraz rozwijanie umiejętności osobistych i praktycznych, przydatnych na rynku pracy. Program warsztatów jest wzbogacony o spotkanie z doradcą zawodowym, prawnikiem i stylistą.
 • COACHING ZAWODOWY – spotkania indywidualne (14 godz./os.) w oparciu o narzędzie „Plener Kariery”, które umożliwi zbieranie wszelkich niezbędnych informacji do znalezienia zatrudnienia, stanowiące katalog, który każdy uczestnik będzie uzupełniał w miarę swoich doświadczeń i przemyśleń. Spotkania będą odbywały się co 2 tygodnie według schematu: monitoring i wybór odpowiednich ofert pracy; stworzenie i pogrupowanie baz interesujących firm; wizyty w firmach i dostarczenie dokumentów aplikacyjnych; analiza wizyt; telefoniczne rozmowy w sprawie pracy; analiza przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

b)             Wsparcie KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH pełnią kluczową rolę w reaktywacji zawodowej osób po 50 roku życia, w tym niepełnosprawnych, oferując następujące szkolenia zawodowe:

 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA – (160 godz.) szkolenie zawodowe przygotowujące do pracy jako opiekunka dziecięca. Absolwenci szkolenia będą mogli podjąć pracę w charakterze domowej opiekunki dziecięcej, pomocy w ośrodkach wychowawczych, świetlicach opiekuńczych, a w związku z wejście w życie ustawy żłobkowej, również w żłobkach i klubach malucha. Program szkolenia zakłada realizację zajęć zarówno teoretycznych oraz praktycznych, kompleksowo przygotowujących do pracy w ww. zawodach.
 • SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ – (80 godz.) szkolenie zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w handlu, zarówno w dużych sieciach jak i małych punktach handlowych. Program szkolenia zakłada realizację zajęć teoretycznych oraz praktycznych.
 • PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ – (100 godz.) uczestnicy szkolenia zdobędą kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy przy ochronie imprez, urzędów, placówek handlowych, magazynów, instytucji, parkingów, placów budowy, itp.
 • OPERATOR OBRABIAREK CNC – (80 godz.) udział w szkoleniu pozwoli na nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na podjęcie pracy jako operator tokarek i pionowych centrów obróbkowych CNC.

 

c)      Wsparcie w MIEJSCU PRACY – skierowane do 12 najaktywniejszych, rekomendowanych przez pośredników pracy i doradców, którzy jednocześnie wykażą się największym zaangażowaniem podczas szkoleń. Trzymiesięczne, płatne staże dadzą możliwość wykorzystania zdobytych kwalifikacji zawodowych w miejscu pracy pod okiem opiekuna. Dodatkowo, 12 uczestników staży zawodowych będą mieli zagwarantowane zatrudnienie na podst. umów o pracę bądź cywilnoprawnych.

6.    Termin rekrutacji na szkolenia

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 1 września 2011r. i będzie trwać do końca listopada 2011r. i jest realizowana bezpośrednio w Biurze Projektu w Białymstoku, przy ul. Dąbrowskiego 28 lok. 8A. Rekrutacja do projektu odbywa się poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa przez beneficjenta, wypełnienie Karty Zgłoszeniowej i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z doradcą personalnym oraz wypełnienie ankiety do profilu kandydata. Formularz będzie dostępny w biurze projektu przy ul. Dąbrowskiego 28 lok. 8A w Białymstoku. Zgłoszenie do projektu możliwe jest również poprzez kontakt telefoniczny beneficjenta pod numerem telefonu - 833 930 127.

7.    Dane teleadresowe Biura Projektu

4progress – doradztwo i szkolenia

ul. Dąbrowskiego 28 lok. 8A, 15 – 872 Białystok

tel./fax 85 66 44 520, 833 930 127, 502 514 119

e-mail: 4progress@poczta.pl

www.4progress.com.pl; www.4progress.pl

 

8.    Dokumenty do pobrania

Karta zgłoszeniowa - Pobierz 

Regulamin projektu - Pobierz

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych