Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy

 

 

1.Instytucja realizująca projekt
 
 Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łomży

2.Tytuł projektu

Nowa formuła wsparcia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy

3.Okres realizacji projektu

01.01.2012 – 31.12.2013

4.Grupa docelowa

70 osób bezrobotnych – w szczególności: długotrwale bezrobotne, osoby do 24 roku życia, kobiety, osoby po 45 rokiem życia, osoby niepełnosprawne – min. 6% oraz zamieszkujące tereny wiejskie. 40K, 30 M zamieszkujących na terenie powiatów: Łomża, m. Łomża, Kolno, Zambrów. Min.50% zam. na terenie wiejskim.

5.Formy wsparcia

Wsparcie dla 70 os. (40K,30M) w tym min.30% z terenów wiejskich zatrudnionych w postaci szkoleń zawodowych, poradnictwa zawodowego w sposób kompleksowy i dostosowany do potrzeb uczestników. Szkolenia odbędą się z sześciu modułów – kierowca kategorii C lub C+E (wymóg kategorie B lub C), opiekunka domowa, technolog robót wykończeniowych, monter instalacji sanitarnych, pracownik biurowy oraz księgowy. W ramach poradnictwa zawodowego na każdego uczestnika będzie przypadało średnio 5 godzin. Po odbyciu szkolenia uczestnik kierowany będzie na 6 miesięczny staż.

6.Termin rekrutacji na szkolenia

Rekrutacja na moduł kierowca ciężarowy zakończyła się 15 lutego 2012 roku a na pozostałe moduły  trwa obecnie i do wyczerpania miejsc.

7.Dane biura Projektu


Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łomży
Dom Technika,
ul. Polowa 45, 18 – 400 Łomża,
tel. 86 216 41 28 i 86 218  05 96,
 www.notlomza.pl,
sekretariat@notlomza.pl

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych