Profesjonalna opiekunka seniora z modułem jęz. Niemieckiego

 

 1.Instytucja realizująca projekt

Opieka – Podlaskie Centrum Opiekunek Kinga Koronkiewicz

 

2. Tytuł projektu

Profesjonalna opiekunka seniora z modułem jęz. Niemieckiego

 

3. Okres realizacji projektu

 od 01.10.2012 do 31.08.2013

 

4. Grupa docelowa

 Szkolenie skierowane jest do kobiet po 50 roku życia pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych we właściwym dla miejsca zamieszkania Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne bądź jako osoby poszukujące pracy, zamieszkałych na terenie miasta Białystok lub powiatu białostockiego i nie znających języka niemieckiego.

 5. Formy wsparcia realizowane w projekcie  

Wszystkie uczestniczki projektu otrzymają certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia oraz stypendium w wysokości 3,47 zł za każdą odbytą na zajęciach godzinę szkoleniową. Dodatkowo 37 najlepszych kursantek, w okresie realizacji projektu, zostanie zatrudnionych przez Care24 Sp. z o.o. na okres minimum 3 miesięcy. Wsparciem zostanie objętych 105 Pań.

Cykl szkoleniowy obejmuje:

I Blok: „Język niemiecki dla opiekunek” (64h)
II Blok: „Socjomedyczne aspekty usług opiekuńczych” (16h)
III Blok: „Rehabilitacja” (16h)
IV Blok: „Pielęgnacja seniora” (20h)

V Blok: „Wsparcie psychologiczne i kształcenie umiejętności interpersonalnych” (8h)
VI Blok: „Aktywizacja zawodowa” (8h)
VII Blok: „Zajęcia praktyczne w domu opieki społecznej”(40h)

 

W ramach szkolenia wszystkie uczestniczki odbędą indywidualne 2 – godzinne spotkanie z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania oraz odbędą moduł szkoleniowy „Funkcjonowanie w stresie” składający się z 4 godzinnego wykładu i 1 godzinnego indywidualnego spotkania z psychologiem. W wyniku modułu szkoleniowego „Funkcjonowanie w stresie” kursantki powinny posiąść wiedzę i umiejętności w zakresie redukowania odczuwanego stresu.

6. Terminy rekrutacji na szkolenia

do końca maja 2013 roku z tymże:

rekrutacja na V grupę ma potrwać do: 10.04.2013 roku

rekrutacja na VI grupę ma potrwać do: 10.05.2013 roku

rekrutacja na VII grupę ma potrwać do: 31.05.2013 roku

 

7. Biuro Projektu

Opieka – Podlaskie Centrum Opiekunek Kinga Koronkiewicz

ul. Piękna 5 lok. 28, 15-282 Białystok

godz. pracy poniedziałek – piątek 9:00-17:00

mail: biuro@opiekunkaseniora.pl

tel. 85/74 55 708

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Projektu: www.opiekunkaseniora.pl

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych