Powrót do Aktywności 2 – powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy

 

1. Nazwa instytucji realizującej projekt

Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Oddział regionalny Podlaskie Forum Doradztwa Kariery

2. Tytuł projektu

„Powrót do Aktywności 2 – powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy”

3.Okres realizacji projektu

Od 01.11.2013 r. Do 30.04.2015 r.

4. Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 40 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia lub  zarejestrowanych jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania w wieku do 30-tego roku życia (30 osób) i po 50-tym roku życia (10 osób), mieszkających na terenie miasta Białystok oraz na terenie powiatu białostockiego i sokólskiego.

5. Formy wsparcia realizowane w projekcie

Szkolenia zawodowe z płatnym stypendium

  1. Ogrodnik terenów zieleni z modułem tzw. „EKO-OGRODU”
  2. Sortowacz surowców wtórnych z modułem tzw. „EKO- RECYKLINGU”
  3. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  4. Pracownik ochrony fizycznej bez licencji
  5. Technik prac biurowych
  6. Pomoc kuchenna

Spotkania z doradcą zawodowym

Płatne staże zawodowe u pracodawcy

Pomoc pośrednika pracy w znalezieniu zatrudnienia.

6. Termin rekrutacji na szkolenia

Rekrutacja w toku.

7.Dane teleadresowe Biura Projektu

BIURO PROJEKTU - Podlaskie Forum Doradztwa Kariery

ul. I Armii Wojska Polskiego 9 lok. 402, 15-102 Białystok

tel. 85 651 02 50, tel. kom. 604 734 571

www.doradztwokariery.pl, szkolenie.pfdk@gmail.com 

8. Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o projekcie

Regulamin rekrutacji

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych