Aktywuj się zawodowo

Projekt „Aktywuj się zawodowo” realizowany jest przez T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie  6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Okres realizacji projektu: od 1.01.2014 – 31.01.2015

Obszar realizacji projektu: woj. podlaskie, w szczególności:  powiat białostocki, powiat sokólski, m. Białystok

Cel projektu:
Podniesienie kwalifikacji zawodowej, wzrost poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 48 osób  pozostających bez zatrudnienia (19K/29M) w okresie 1.01.2014 – 31.01.2015.

Grupa docelowa:
•    36 osób poniżej 30 roku życia
•    12 osób powyżej 50 roku życia

 Formy wsparcia w ramach projektu:

  • Warsztaty z poradnictwa zawodowego + IPD (27h)
  • Pośrednictwo pracy (0,5h)
  • szkolenie zawodowe – jedno z niżej wymienionych (120h):
  • sprzedawca w branży spożywczej (kod zawodu 522304)
  • projektant grafiki stron internetowych  (kod zawodu 216605)
  • staż zawodowy (3 miesiące) – tylko 22 osoby


W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:
•    zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi
•    zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia
•    zmianę lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych
•    wzrost praktycznych umiejętności zawodowych
•    materiały szkoleniowe
•    certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności
•    ciepły posiłek i przerwy kawowe
•    zwrot kosztów dojazdów (nie dotyczy komunikacji miejskiej)
•    badania lekarskie dopuszczające do pracy
•    stypendium  szkoleniowe  - (615,03 zł)

Wybranym beneficjentom oferujemy:
•    organizację płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych – (1245,62 zł miesięcznie)
•    pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Wszystkie zajęcia w ramach przedmiotowego projektu są bezpłatne!!!!

Biuro Projektu:
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1 , 15 - 440 Białystok
tel.85 74-89-132/155
fax.85 74-89-136
www.computerplus.com.pl
email: szkolenia@computerplus.com.pl

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych