Profesjonalna opiekunka seniora

1.    Nazwa instytucji realizującej projekt

Opieka – Podlaskie Centrum Opiekunek Kinga Koronkiewicz

2.    Tytuł projektu

Profesjonalna opiekunka seniora

3.    Okres realizacji projektu

01.08.2011r. -  31.07.2012r.

4.    Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kobiet po 50 roku życia pozostających bez zatrudnienia (w tym do kobiet zarejestrowanych we właściwym dla miejsca zamieszkania Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne) z gminy m. Białystok, Wasilków, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Supraśl, Juchnowiec Kościelny i Zabłudów.

5.    Formy wsparcia realizowane w projekcie

Wszystkie uczestniczki projektu otrzymają certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia oraz stypendium w wysokości 2 zł za każdą odbytą na zajęciach godzinę szkoleniową. Podczas zajęć każda z kursantek odbędzie 2 godzinne spotkanie z doradcą zawodowym w ramach Indywidualnego Planu Działania. Dodatkowo Polski Czerwony Krzyż zatrudni 37 najlepszych kursantek na okres minimum 3 miesięcy. Wsparciem zostanie objętych 105 Pań.

6.    Termin rekrutacji na szkolenia

Od 01.08.2011 do wyczerpania miejsc. Mile widziane osoby o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i osoby z terenów wiejskich.

7.    Dane teleadresowe Biura Projektu

Opieka – Podlaskie Centrum Opiekunek Kinga Koronkiewicz

ul. Piękna 5 lok. 28, 15-282 Białystok

godz. pracy poniedziałek – piątek 9:00-17:00

mail: biuro@opiekunkaseniora.pl

www.opiekunkaseniora.pl

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych