Opiekunka dziecięca domowa jako profesjonalny pracownik po 50 roku życia

1.    Nazwa instytucji realizującej projekt

Stowarzyszenie Uroczysko

2.    Tytuł projektu

Opiekunka dziecięca domowa jako profesjonalny pracownik po 50 roku życia

3.    Okres realizacji projektu

październik 2011r. - wrzesień 2012r.

4.    Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób powyżej 50 roku życia, pracujących, zamieszkujących gminy wiejskie i miejsko - wiejskie województwa podlaskiego.

5.    Formy wsparcia realizowane w projekcie 

W ramach projektu realizowane będą szkolenia zawodowe: Opiekunka dziecięca domowa

6.    Termin rekrutacji na szkolenia

październik 2011r. - marzec 2012r.

7.    Dane teleadresowe Biura Projektu

Stowarzyszenie Uroczysko
Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23,
tel. 85 74 33 089,
e-mail uroczysko@uroczysko.pl , www.uroczysko.pl

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych