Handel z Pasją

 

1.Instytucja realizująca projekt

LECHAA CONSULTING SP. Z O. O. z siedzibą w Lublinie, ul. Fiołkowa 7, 20-834 Lublin

2.Tytuł projektu

„Handel z pasją”

3. Okres realizacji projektu

01.01.2012 – 31.12.2012

4.Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do:
- osób pracujących w wieku powyżej 18 roku życia zatrudnionych w branży handlowej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy).
- osób zamieszkujących województwo podlaskie.

5.Formy wsparcia realizowane w projekcie

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
- Szkolenie zawodowe Profesjonalny handlowiec - 60 godzin, realizowane zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn.03.02.2006 r.
- Grupowe warsztaty komunikacji interpersonalnej - 15 godzin
- Szkolenie Organizacja czasu pracy - 15 godzin
- Grupowe warsztaty negocjacji - 15 godzin
Usługi świadczone będą na terenie całego województwa podlaskiego, w powiatach z których pochodzić będą poszczególne grupy szkoleniowe. Uczestnikom zostaną zapewnione:
•materiały szkoleniowe
•poczęstunek - serwis kawowy
•ubezpieczenie
•zwrot kosztów dojazdów na szkolenia.


6.Terminy rekrutacji na szkolenia

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 lub do skutecznego zrekrutowania 150 uczestników szkoleń

7.Dane Biura Projektu


Biuro projektu „Handel z Pasją” 
Białystok, ul. Mickiewicza 7 lokal 4

http://zarzadzanie.lechaa.pl/
e-mail: Białystok@lechaa.pl
telefon: 85-831-14-42

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych