Era handlowca - najbardziej poszukiwany zawód w województwie podlaskim

 

 

1. Instytucja realizująca projekt

VISION PR Anna Moczulewska,
ul. Warszawska 34 lok. 7,
15-077 Białystok,
tel./fax 85 732 09 79,
tel. 601 803 341

2.Tytuł projektu

Era handlowca – najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim

3.Okres realizacji projektu

01.04.2012 – 30.04.2013

4.Grupa docelowa

 osoby zatrudnione w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, mieszkające na terenie województwa podlaskiego
 
5.Formy wsparcia realizowane w projekcie

Szkolenia:
-  Menedżer działu handlowego – warsztaty dla kadry kierowniczej (kod zawodu 122102) – 14 szkoleń w wymiarze 16 h każde.
-  Profesjonalny handlowiec – warsztaty dla pracowników firm sektora usług i handlu (kod zawodu 243305) – 14 szkoleń w wymiarze 20 h każde.

6.Terminy rekrutacji na szkolenia

23.04.2012 – 10.04.2013

7.Dane Biura Projektu

Vision PR Anna Moczulewska
ul. Warszawska 34 lok. 7 (III p.)
15-077 Białystok
tel./fax 85 732 09 79, tel. 601 803 341
e-mail: biuro@erahandlowca.pl
www.erahandlowca.pl

8.Dokumenty do pobrania

- Regulamin rekrutacji do projektu
- Formularz zgłoszeniowy

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych