Paleta możliwości

1.    Nazwa instytucji realizującej projekt

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Białymstoku

2.    Tytuł projektu

Paleta możliwości

3.    Okres realizacji projektu

01.10.2011 r. – 31.12.2012 r.

4.    Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 120 pracujących osób dorosłych (84 kobiety oraz 36 mężczyzn) o wykształceniu min. średnim, które z własnej inicjatywy i poza godzinami pracy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych w oparciu o przepisy Kodeksu pracy (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie lub spółdzielcza umowę o pracę) oraz Kodeksu cywilnego (umowa – zlecenie, umowa o dzieło).

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące w mieście Białystok (50% grupy docelowej) oraz gminach powiatu białostockiego (Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady - 50% grupy docelowej).

Z udziału w projekcie wykluczone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Pracownice/pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia.

5.    Formy wsparcia realizowane w projekcie

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 12 szkoleń zawodowych (po 92 godziny lekcyjne):

 • Specjalista ds. kadr
 • Specjalista ds. pozyskiwania funduszy
 • Specjalista ds. rachunkowości
 • Asystent ds. rachunkowości
 • Pracownik kancelaryjny
 • Grafika komputerowa
 • Projektowanie stron www

Jedna uczestniczka / jeden uczestnik może skorzystać z jednego szkolenia.

Uczestniczkom i uczestnikom szkoleń zapewnione zostaną materiały dydaktyczne oraz serwis kawowy.

Mieszkankom / mieszkańcom gmin wiejskich oraz miejsko – wiejskich dojeżdżającym na zajęcia i nie pracującym w Białymstoku przysługuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

6.    Termin rekrutacji na szkolenia

Rekrutacja prowadzona jest od dnia 3 października 2011 r. w sposób ciągły do momentu uzyskania wymaganej liczby uczestniczek/uczestników dla danego kursu spełniających wszystkie kryteria udziału w projekcie.

 Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są osobiście w Biurze projektu lub drogą pocztową.

7.    Dane teleadresowe Biura Projektu

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Białymstoku

ul. Warszawska 2, 15 – 063 Białystok,

tel. (85) 74 35 106, tel./fax (85) 74 35 705

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

 

8.    Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy- Pobierz

Regulamin uczestnictwa w projekcie - Pobierz

Zaświadczenie o zatrudnieniu - Pobierz

Oświadczenie o miejscu zamieszkania - Pobierz

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych