L@KTUR - Lokalne Partnerstwa dla Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Podlaskiego

1.    Nazwa instytucji realizującej projekt

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

2.    Tytuł projektu

L@KTUR - Lokalne Partnerstwa dla Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Podlaskiego

3.    Okres realizacji projektu

01.01.2010 r. – 29.02.2012 r.

4.    Grupa docelowa

Projekt jest adresowany do podmiotów posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na terenie województwa podlaskiego i ich pracowników. Do podmiotów zostali zaliczeni: przedsiębiorcy, partnerzy społeczni, samorządy gospodarcze oraz zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele społeczności lokalnej.

5.    Formy wsparcia realizowane w projekcie 

Szkolenia, spotkania, warsztaty, konferencja, partnerstwo.

6.    Termin rekrutacji na szkolenia

Przed rozpoczęciem wydarzenia (tj. szkolenia, warsztatu, konferencji, spotkań).

7.    Dane teleadresowe Biura Projektu

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
ul. Antoniukowska 7, 15 - 740 Białystok,
tel/fax 85 651 09 49, 651 09 74,
e-mail: biuro@laktur.pl, strona: www.laktur.pl

 

8.    Dokumenty do pobrania

Wszelkie dodatkowe informacje są umieszczone na stronie internetowej www.laktur.pl

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych