Twoje jutro zaczyna się dziś

 

 

1. Instytucja realizująca projekt

Training Group Danuta Gorlewska
 
2.Tytuł projektu

Twoje jutro zaczyna się dziś

3. Okres realizacji projektu 

od 01.05.2012 r. do 30.09.2013 r.


4. Grupa docelowa

Uczestnikiem Projektu „Twoje jutro zaczyna się dziś” może być osoba łącznie spełniająca następujące warunki:
a) pracująca osoba dorosła (tj. powyżej 18 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), zatrudniona na podstawie umowy o pracę, cywilno-prawnej, powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności - poza godzinami pracy; w szczególności osoba o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach.

b) osoba po 50 roku życia;
c) osoba z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym;
d) osoba zamieszkująca na terenie powiatu białostockiego lub m. Białystok lub powiatu łomżyńskiego lub m. Łomża (woj. podlaskiego).

5. Formy wsparcia realizowane w projekcie

a) Warsztat - aktywność zawodowa
b) Z komputerem na Ty- szkolenie wspomagające szkolenie komputerowe (różne grupy zaawansowania)
c) szkolenia zawodowe (jedno do wyboru):
• Projektowanie i zakładanie ogrodów
• Kadry i płace
• Kierowca samochodu ciężarowego kat. C + przewóz rzeczy oraz przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)
• Kierowca autobusu kat. D
• Operator koparko- ładowarki

6. Terminy rekrutacji

• w powiecie białostockim i m. Białystok do 30.06.2012
• w powiecie łomżyńskim i m. Łomża do 31.12.2012

7. Dane Biura Projektu

Training Group Danuta Gorlewska
ul. Witosa 34, 15-660 Białystok,
tel. 86 66 111 55; 660 722 399
e-mail: biuro@training-group.com.pl
www.training-group.com.pl

8. Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Regulamin projektu

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych