Zainwestuj w siebie

1.    Nazwa instytucji realizującej projekt

Training Group Danuta Gorlewska

2.    Tytuł projektu

Zainwestuj w siebie

3.    Okres realizacji projektu

01.01.2012r. -  31.01.2013r.

4.    Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do dorosłych osób pracujących (tj. powyżej 18 roku życia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, cywilno-prawnych, powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,  które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności - poza godzinami pracy); zamieszkujących na terenie powiatu bielskiego (woj. podlaskiego), z co najwyżej wykształceniem ponadgimnazjalnym.

5.    Formy wsparcia realizowane w projekcie

1. Poradnictwo zawodowe (IPD)

  • Indywidualne poradnictwo zawodowe
2. Szkolenia
  • komputerowe
  • zawodowe:

            - Mobilny handlowiec z prawo jazdy kat. B

            - Ogrodnik terenów zielonych

            - Kierowca samochodu ciężarowego kat. C

            - Operator koparko - ładowarki

6.    Termin rekrutacji na szkolenia

01.01.2012r. - 20.02.2012 r.

7.    Dane teleadresowe Biura Projektu

Training Group Danuta Gorlewska

ul. Wincentego Witosa 34

15-660 Białystok

tel. 85 66 111 55, 660 722 399

www.taining-group.com.pl

a.jurowczyk@training-group.com.pl

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych