Na ratunek

 

 

1.Instytucja realizująca projekt

 Podlaski Ośrodek Medycyny Ratunkowej Wojewódzka i Nammous sp. j.

2. Tytuł projektu

Na ratunek

3.Okres realizacji projektu

 01.03 - 31.12.2012

4.Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób dorosłych pracujących w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz osób pracujących w organizacjach o charakterze ratowniczym, pielęgniarek/pielęgniarzy oraz położnych zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego z 4 powiatów (białostockiego, hajnowskiego, sokólskiego oraz augustowskiego)z których 50% osób zamieszkałych w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich.

5.Formy wsparcia realizowane w projekcie

- Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
- Kurs w zakresie kwalifikowalnej pierwszej pomocy
- Kurs specjalistyczny z resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Dodatkowe wymagania:
- Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza oraz położnej,
- szczepienie p/WZW

6.Terminy rekrutacji na szkolenia
 

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Białystok – 05.03-23.03. 2012

Kurs w zakresie kwalifikowalnej pierwszej pomocy
I edycja(Białystok) – 04.06-28.06. 2012
II edycja(Hajnówka) – 02.07-27.07. 2012
III edycja(Sokółka) – 06.08.-30.08. 2012
IV edycja(Augustów) – 03.09-27.09. 2012

Kurs specjalistyczny z resuscytacji krążeniowo-oddechowej
I edycja (Hajnówka) – 01.08-23.08.2012
II edycja(Sokółka) - 03.09-27.09.2012
III edycja(Białystok) – 03.10-26.10.2012

7.Dane Biura Projektu


Podlaski Ośrodek Medycyny Ratunkowej Wojewódzka i Nammous sp. j.
Ul. Skłodowskiej 3 lok.66,67
Tel. 85 83 11 336
e-mail: pomrwn@gmail.com
strona www: www.pomr.pl

 

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych