Kontrola Zarządcza

1.    Nazwa instytucji realizującej projekt

Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.o. w partnerstwie ze Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

2.    Tytuł projektu

Kontrola Zarządcza

3.    Okres realizacji projektu

01.10.2010r. - 30.03.2012r.

4.    Grupa docelowa

Główną grupą docelową projektu są osoby fizyczne,  zatrudnione w instytucjach publicznych i samorządowych działających na terenie woj. podlaskiego (250 osób, w tym 150 kobiet, oraz 100 mężczyzn), zajmujące się finansami publicznymi, które pragną poszerzyć wiedzę, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje i umiejętności z zakresu stosowania międzynarodowych przepisów prawnych z zakresu kontroli zarządczej i audytu. Ponadto, projekt jest skierowany do 50 UP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, dyrektorskich (wójtowie, burmistrzowie, kierownicy, dyrektorzy referatów), dla których została zorganizowana 2 dniowa specjalistyczna konferencja, na której uczestnicy mieli skonsolidowane zajęcia z zakresu wdrażania i stosowania właściwych procedur kontroli zarządczej i audytu.

5.    Formy wsparcia realizowane w projekcie 

Szkolenia z zakresu kontroli zarządczej i audytu:

 • 20 grup szkoleniowych x 10osób = 200 UP (120 K, 80 M)
 • 20 grup x 56h  + 16h konferencji = 1132h, 142 dni szkoleń
 • Szkolenia odbywają się w 2-3 grupach na raz w odstępie czasowym ok. 1,5 miesiąca
 • Do szkoleń zaangażowani są specjaliści o najwyższych kwalifikacjach, wieloletnim doświadczeniu, którzy pracują lub współpracują z różnymi organizacjami specjalizującymi się w szkoleniach z zakresu kontroli zarządczej i audytu (dobór w oparciu o zasadę równości płci i kryterium merytoryczne, oraz doświadczenie)
 • Szkolenia są prowadzone przez 2ch wykwalifikowanych trenerów
 • Szkolenia organizowane są w weekendy, w dni wolne od pracy
 • Wnioskodawca zapewnia również opiekę nad dzieckiem UP, który bierze udział w szkoleniu, zapewniając miejsce do zabawy oraz opiekę profesjonalnej opiekunki do dzieci
 • Wszyscy UP mają zapewniony catering, materiały dydaktyczne, oraz zwrot kosztów dojazdu (w przypadku gdy mieszkają poza Białymstokiem)
 • Zorganizowana została specjalistyczna konferencja szkoleniowa dla 50UP zajmujących stanowiska kierownicze, dyrektorskie (16h szkoleniowo-warsztatowych w ciągu 2 dni), z wykorzystaniem najnowszych metod prowadzenia szkoleń , takich, jak: OPEN SPACE oraz LAYERING. Uczestnicy konferencji mieli zapewniony nocleg, wyżywienie oraz komplet materiałów szkoleniowych i promocyjno - informacyjnych

6.    Termin rekrutacji na szkolenia

grudzień 2010 do wyczerpania limitu 200 miejsc - najprawdopodobniej do stycznia 2012 roku.

7.    Dane teleadresowe Biura Projektu

Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.o.

ul. Warszawska 44/1 (III piętro), 15-077 Białystok,
tel./fax: 85 732 02 58,
e-mail: kontrola@biznesiprawo.nazwa.pl
www.kontrola.biznesiprawo.eu

 

8.    Dokumenty do pobrania

Deklaracja uczestnictwa - Pobierz

Regulamin realizacji projektu - Pobierz

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Pobierz

Oświadczenie - zwrot kosztów dojazdu - Pobierz

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

  Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

  Baza partnerów ponadnarodowych