Profesjonalny nauczyciel

 

1.Instytucja realizująca projekt

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łomży

2.Tytuł projektu

Profesjonalny nauczyciel

3.Okres realizacji projektu

01.03.2012 – 28.02.2014

4.Grupa docelowa
152 osób pracujących w zawodach – nauczyciel w szczególności: przedszkola/szkoły podstawowe, gimnazja, ponad gimnazjalne. 95K, 57 M zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego. Minimum 50% zamieszkałych na terenie wiejskim.

5.Formy wsparcia realizowane w projekcie

Wsparcie dla 152 os. (95 Kobiet,57 Mężczyzn) w tym min.50% z terenów wiejskich zatrudnionych w postaci szkoleń zawodowych, poradnictwa zawodowego w sposób kompleksowy i dostosowany do potrzeb uczestników. Szkolenia i doradztwo odbędzie się na terenie powiatu zamieszkania zgodnie z dok. konk. metodyka nauczania jęz. ang. i infor. ukierunkowana na naukę ochrony środowiska, dbałość o środowisko naturalne, budować będzie postawy proekologiczne.

6.Termin rekrutacji na szkolenia

Rekrutacja trwa obecnie i do wyczerpania miejsc.

7.Dane biura projektu

 
 Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łomży
 Dom Technika,
 ul. Polowa 45, 18 – 400 Łomża,
 tel. 86 216 41 28 i 86 218  05 96,
 www.notlomza.pl,
 sekretariat@notlomza.pl

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych