Inwestycja w kadry - II edycja

 

1. Instytucja realizująca projekt

Polska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

2. Tytuł projektu

 Inwestycja w kadry- II edycja

W ramach projektu realizowane będą dwa szkolenia:
- Szkolenia przygotowujące do egzaminu na urzędnika mianowanego
- Szkolenie „Inżynier kontraktu wg warunków FIDIC i prawa polskiego”

3. Okres realizacji projektu

14.02.2012- 13.12.2012

4. Grupa docelowa

Wsparciem w ramach projektu zostanie objęta grupa 90 dorosłych osób pracujących (50 mężczyzn i 40 kobiet) w tym 40 osób powyżej 50 r. życia, które z własnej inicjatywy poza godzinami pracy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem, podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności, zamieszkałe na terenie powiatu białostockiego i miasta Białystok, z czego minimum 50% będą stanowić osoby zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich i/lub wiejsko-miejskich.

5. Formy wsparcia realizowane w projekcie

W przypadku osób, które będą chciały wziąć udział w szkoleniu przygotowującym do egzaminu na urzędnika w służbie cywilnej wymagane jest:
a) wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
b) minimum 3 lata doświadczenia w pracy w służbie cywilnej na dzień 31.05.2012 r. lub zgoda dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej,
c) zaświadczenie od Pracodawcy potwierdzające fakt pracy w służbie cywilnej (na dzień złożenia dokumentów),
d) znajomość języka obcego wymagana w postępowaniu kwalifikacyjnym do egzaminu na urzędnika mianowanego (art. 40 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).

6. Terminy rekrutacji na szkolenia

1.03 - 9.03.2012r. Szkolenie przygotowujące do egzaminu na urzędnika mianowanego
Sierpień- wrzesień 2012 r. Szkolenie „Inżynier wg warunków FIDIC i prawa polskiego”

7. Dane Biura Projektu


Polska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
Ul. Gen. W. Andersa 38
15-113 Białystok
tel. 85 662 33 25
fax 85 662 33 42
tel. kom. 666 036 973
www.polskagrupa.pl

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych