Specjalista do spraw sprzedaży - profesjonalny handlowiec


1.Instytucja realizująca projekt

 English Colours Group Sp. z o.o.

2.Tytuł projektu

Specjalista do spraw sprzedaży - profesjonalny handlowiec

3.Okres realizacji projektu

01.02.2012 - 31.05.2013

4.Grupa docelowa 

Osoby pracujące po 50 roku życia

5.Formy wsparcia

- 72 godziny lekcyjne języka angielskiego,
- 110 godzin lekcyjnych szkolenia z zakresu technik negocjacji biznesowych i obsługi klienta,
- 4 godziny zegarowe doradztwa zawodowego.
Dodatkowe kryteria,które trzeba spełnić:
- wykształcenie maksymalnie średnie,
- zatrudnienie w handlu,
- zatrudnienie w mikro lub małych przedsiębiorstwach,
- zamieszkanie na terenie województwa podlaskiego - powiat białostocki,
- zatrudnienie na umowę o pracę lub cywilno-prawną.

6.Terminy rekrutacji na szkolenia

Rekrutacja trwa od 1.02.2012 do 31.03.2012 

7.Dane Biura Projektu

English Colours Group Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 5/66,15-092 Białystok,
tel. (85) 8691505, 782960780,
ec@englishcolours.pl,
www.englishcolours.pl

 

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych