Kobieca akademia umiejętności księgowych i kadrowych

 

 

1.Instytucja realizująca projekt

RCS Sp. z o.o.

2. Tytuł projektu

Akademia umiejętności księgowych i kadrowych

3. Okres realizacji projektu

01.03.2012 – 31.03.2013 r.

4. Grupa docelowa
Kobiety powyżej 50 roku życia zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, mieszkające na terenie województwa podlaskiego gmin wiejskich i wiejsko-miejskich powiatów: białostockiego, bielskiego, sokólskiego, wysokomazowieckiego, augustowskiego oraz powiatów grodzkich: Białystok, Łomża, Suwałki.

5. Formy wsparcia realizowane w projekcie

 - szkolenie „Mój potencjał rozwojowy – wprowadzenie do Insights Discovery” (16 godz.)
 - stacjonarny kurs kadrowy lub podstaw rachunkowości (84 godz.)
 - warsztat z zakresu wizażu i prezentacji (8 godz.)

6. Terminy rekrutacji

- maj- wrzesień 2012 r. – m. Białystok, powiat: bielski, sokólski,  augustowski, wysokomazowiecki,
- maj – październik 2012 – m. Łomża, m. Suwałki

7. Dane Biura Projektu

RCS Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok
tel. 85/653 74 75, fax. 85/ 653 72 21
e-mail: filianowicz@pfrr.pl
www.rcs-hr.pl

8. Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych