Kompetentny pracownik Banku Spółdzielczego!

 

 


1. Instytucja realizująca projekt

   CONSOLATOR Kancelaria Prawno-Finansowa

2.Tytuł projektu

 „Kompetentny pracownik Banku Spółdzielczego!”

3.Okres realizacji projektu

  01.03.2012-28.02.2013

4.Grupa docelowa

Banki Spółdzielcze posiadające siedzibę na terenie województwa podlaskiego oraz pracownice i pracownicy w nich zatrudnieni, oddelegowani przez pracodawcę na szkolenie, zamieszkujący województwo podlaskie

5.Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

Formą wsparcia w projekcie są szkolenia z zakresu wiedzy bankowej i szkolenia praktyczne z technik sprzedaży.

6.Termin rekrutacji na szkolenia

01.03.2012 – 16.03.2012

7. Dane Biura projektu


CONSOLATOR Kancelaria Prawno-Finansowa
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 lok. 88
15-094 Białystok;
www.consolator.com.pl

 


 

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych