Akademia Zarządzania

 

 

1. Instytucja realizująca projekt

LECHAA CONSULTING SP. Z O. O. z siedzibą w Lublinie

2.Tytuł projektu

„Akademia zarządzania”

3.Okres realizacji projektu

01.03.2012 – 31.01.2013

4. Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; z sektora w mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego (posiadające tu jednostkę organizacyjną).

5.Formy wsparcia realizowane w projekcie

W ramach zadania przewidziano 3 tematyczne cykle szkoleniowe składające się z powiązanych ze sobą 2-dniowych szkoleń (16H). Każde szkolenie w cyklu stanowi zamkniętą całość. Do wyboru 3 szkolenia w ramach 1 cyklu. Każdy UP skorzysta z 48 h szkoleniowych.

CYKL I.ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

•techniki sprzedaży
•psychologia sprzedaży
•profesjonalna obsługa klienta
•negocjacje w biznesie
•budowanie marki produktu

CYKL II.ZARZĄDZANIE PERSONELEM

•rozwój umiejętności menedżerskich
•system ocen i motywowanie pracowników
•strategia personalna w firmie
•radzenie sobie z problemami rekrutacyjnymi i fluktuacją kadr
•kobieta - liderem w biznesie

CYKL III.NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

•zarządzanie przez jakość
•zatrudnienie w dobie kryzysu
•zarządzanie zmianą
•zarządzanie bezpieczeństwem informacji
•Lean Management

Liczba edycji każdego cyklu i każdego szkolenia w ramach cyklu zależeć będzie od zainteresowania poszczególnej tematami. Szkolenia będą odbywać są się w weekendy 8godzin dziennie lub na tygodniu po godzinach pracy i organizowane będą w miastach woj. podlaskiego, najbardziej dogodnych ze wzg. na zrekrutowaną grupę. Szkolenie zakończone zostanie egzaminem, którego zdanie da podstawę wydania zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 03.02.2006r.

WARSZTATY KOMPETENCYJNE
Każdy UP weźmie udział w 16h warsztatów kompetencyjnych (w trakcie lub po szkol.)
2.INDYWIDUALNE DORADZTWO –COACHING
Każdy z UP weźmie udział w 4h spotkaniu z doradcą - coachem.

6.Terminy rekrutacji na szkolenia

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 w okresie od 01.03.2012 do 31.01.2013 lub do skutecznego zrekrutowania 150 uczestników szkoleń


7.Dane Biura Projektu


Biuro projektu „Akademia zarządzania” 
Białystok, ul. Mickiewicza 7 lokal 4

http://zarzadzanie.lechaa.pl/
e-mail: Białystok@lechaa.pl
telefon: 85-831-14-42

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych