Księgowość wieku się nie boi. Certyfikowane szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

1.    Nazwa instytucji realizującej projekt

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach

2.    Tytuł projektu

Księgowość wieku się nie boi. Certyfikowane szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

3.    Okres realizacji projektu

01.01.2012r. – 31.12.2012 r.

4.    Grupa docelowa

40 pracujących osób powyżej 50 roku życia poza osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje poza godzinami pracy, zamieszkałych w powiatach suwalskim i augustowskim, w tym 52,5% z gmin wiejskich lub miejsko – wiejskich.

5.    Formy wsparcia realizowane w projekcie

  • Kurs główny księgowy,
  • Kurs specjalista ds. kadr z elementami Excela -konsultacje wyrównawcze,
  • Szkolenie- jak skutecznie przełamywać barieryrównościowe w życiu zawodowym i osobistym,
  • Trening umiejętnościinterpersonalnych.

6.    Termin rekrutacji na szkolenia

styczeń - marzec 2012r.

7.    Dane teleadresowe Biura Projektu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach
ul. Utrata 2B, 16-400 Suwałki
tel. 87 566 24 71; tel/fax 87 565 33 44;
szkolenia@suwalki.skwp.pl;biuro@suwalki.skwp.pl;
www.suwalki.skwp.pl

8.    Dokumenty do pobrania

Informacje o projekcie:  www.suwalki.skwp.pl > Unia Europejska >  podlaskie > „Księgowość wieku się nie boi. Certyfikowane szkolenia SKwP” . Wkrótce do pobrania na stronie formularz zgłoszeniowy i regulamin.

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych