Kierowca zawodowy - mój zawód po 50-dziesiatce

 

 
1. Instytucja realizująca projekt

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
 
2.Tytuł projektu

Kierowca zawodowy- mój zawód po 50-dziesiątce
 
3.Okres realizacji projektu

 01.03.2012r.  - 30.11.2012 r.
 
4. Grupa docelowa
30 mężczyzn powyżej 50 rż zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego na obszarze gmin wiejskich lub miejsko wiejskich z co najwyżej wykształceniem ponadgimnazjalnym, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji poza godzinami pracy i uzyskali prawo jazdy kat. C przed 31.12.2000 r.
 
5.Formy wsparcia realizowane w projekcie

- szkolenie okresowe dla prawa jazdy kat. C
- badania lekarskie i psychologiczne
- wymiana prawa jazdy
- szkolenie podstawowe ADR wraz z egzaminem
- ćwiczenia na symulatorze
- szkolenie w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych

6.Terminy rekrutacji na szkolenia

01.03.2012r.- 31.05.2012 r.

7.Dane Biura Projektu  


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku,
15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 64,
tel. 85 743 26 24 wew. 23, 32, 695 035 551,
email: b.kozlowska@word.bialystok.pl,
www.word.bialystok.pl

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych