Bez Barier

 

1. Instytucja realizująca projekt

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku

 

2. Tytuł projektu

BEZ BARIER – zostań tłumaczem języka migowego

3. Okres realizacji projektu

Od 01.06.2012 do 31.12.2013

 

4. Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do:

- osób pracujących  powyżej 18 roku życia, zatrudnionych (m.in. w jednostkach zobligowanych ustawowo do zapewnienia tłumacza) na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem kwalifikacji oraz uczestnictwem w kursie, poza godzinami pracy.

- zamieszkujących na obszarze województwa podlaskiego.

 

5. Formy wsparcia realizowane w projekcie

Kurs języka migowego

- I stopień podstawowy (60 godzin)

- II stopień  doskonalący (60 godzin)

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej (24 godziny/1 grupę)

- Certyfikacja T1 (o certyfikat może się ubiegać osoba, która ukończyła kurs języka migowego I i II stopnia i uzyskała stosowne zaświadczenia potwierdzające zdobyte umiejętności).

- Panel indywidualny – praktyczne sprawdzenie umiejętności komunikowania się w języku migowym .

Dodatkowo uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, serwis kawowy, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu na egzamin certyfikujący do Warszawy. Ponadto wsparcie szkoleniowe będzie realizowane na terenie powiatów, z których pochodzą uczestnicy projektu.

 

6. Terminy rekrutacji

VI – VIII.2012 r.

-  XI.2012r – I. 2013 r.

 

7. Dane biura projektu

Polskie Stowarzyszeni Doradcze i Konsultingowe

Ul. Rynek Kościuszki 2, Białystok

Tel. 85 6526107

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych