Wciąż aktywni i młodzi - program rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych pracowników 50 +

 

1.  Nazwa instytucji realizującej projekt


    Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

2. Tytuł projektu

   "Wciąż aktywni i młodzi - program rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych pracowników 50 +".

3. Okres realizacji projektu

    01.02.2012 - 31.08.2013

4. Grupa docelowa

Uczestnikiem projektu może być każda osoba dorosła, pracująca (wykonują pracę na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilno-prawnej) po 50 roku życia, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, która zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego i chce z własnej woli uczestniczyć w projekcie poza godzinami pracy.

5. Formy wsparcia realizowane w projekcie

1) Wsparcie motywacyjne z modułem psychologicznym (wsparcie grupowe i indywidualne) -obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu.
2) Wsparcie motywacyjne z modułem zawodowym (wsparcie indywidualne) - obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu.
3) Szkolenia zawodowe, do wyboru:
- opiekun osób starszych z modułem fizjoterapeuta (masaż);
- pracownik obsługi płacowej z modułem obsługa spraw osobowych;
- specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy z modułem bezpieczne usuwanie azbestu;
- pilarz z modułem obsługi kos spalinowych;
- kierowca autobusu - prawo jazdy kat.D;
- kierowca autobusu - kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej-przewóz osób;
- monter sieci wodnych i kanalizacyjnych.
4) Szkolenie zawodowe - kierowca samochodu osobowego - kurs prawa jazdy kat.B - szkolenie tylko dla kobiet, jako dodatkowa forma wsparcia do ww. szkoleń zawodowych.

6. Terminy rekrutacji na szkolenia.

Rekrutacja ciągła
Do 23.03.2012 r. do I i II grupy
Lipiec 2012- do III i IV grupy
Listopad 2012 – do V i VI grupy
Marzec 2013 – do VII i VIII  grupy

7. Dane Teleadresowe Biura Projektu

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Białystok
 el. 85 732 17 88, fax 85 732 94 84
e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl
na stronie:
www.frdl.bialystok.pl (w zakładce projekty realizowane)

Informacji udzielają:
Marta Siemieniuk – koordynator projektu
Katarzyna Świętochowska – asystent koordynatora projektu

8.  Dokumenty do pobrania 

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych