Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys – edycja umiędzynarodowiona

1.    Nazwa instytucji realizującej projekt

Fundacja Prawo i Partnerstwo

2.    Tytuł projektu

„Podnoszenie kwalifikacji receptą na kryzys – edycja umiędzynarodowiona”

3.    Okres realizacji projektu

01.10.2011r. - 30.09.2012r.

4.    Grupa docelowa

Projekt jest skierowany do 108 osób dorosłych, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego, zatrudnionych na umowę o pracę lub cywilno prawną (zatrudnionych w podlaskich przedsiębiorstwach i instytucjach, które prowadzą lub chcą prowadzić działalność międzynarodową oraz pracowników wszystkich podmiotów gospodarczych woj. podlaskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób na stanowiskach wymagających „finansowego” zakresu obowiązków).

5.    Formy wsparcia realizowane w projekcie

W ramach projektu realizowane będą szkolenia składające się z dwóch modułów:

 I moduł międzynarodowy:

- księgowy (z elementami księgowości międzynarodowej) 96h

- specjalista ds. pozyskiwania funduszy (w zakresie funduszy transgranicznych) 96h

- specjalista ds. marketingu i handlu 96h

 

II moduł finansowy

- księgowy (księgowość pełna lub uproszczona) 96h

- specjalista ds. kadr 96h

- specjalista ds. pozyskiwania funduszy (w zakresie funduszy krajowych) 96h

- specjalista ds. zamówień publicznych 96h

 

Całe szkolenie trwa 3-4 miesiące. Grupy szkoleniowe średnio po 12 osób. Uczestnik może wziąć w tylko jednym szkoleniu. Szkolenie jest bezpłatne uczestnicy ponoszą jedynie ewentualne koszty dojazdu.


6.    Termin rekrutacji na szkolenia

10.10.2011r. - 31.03.2012r.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą, mailem na adres kwalifikacje@prawoipartnerstwo.pl, faksem 85 745 72 03 lub przynieść do biura Fundacji osobiście.

7.    Dane teleadresowe Biura Projektu

Fundacja Prawo i Partnerstwo

Budynek Wydziału Prawa UwB

ul. Mickiewicza 1, lok. 101,  15-213 Białystok

tel. 85 745 72 07, fax. 85 745 72 03

e-mail: kwalifikacje@prawoipartnerstwo.pl

 

8.    Dokumenty do pobrania

Kwestionariusz rekrutacyjny - Pobierz

Zaświadczenie o zatrudnieniu - Pobierz

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych