Kierunek Kariera

 

 

1.  Instytucja realizująca projekt

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku

2. Tytuł projektu

  KIERUNEK KARIERA

3. Okres realizacji projektu

Od 01.05.2013 do 31.05.2014

4.Grupa docelowa

 Projekt skierowany jest do:

- osób zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, posiadające co najwyżej wykształcenie ponad gimnazjalne , które z własnej inicjatywy są zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach,

- zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego,

- pierwszeństwo będą miały osoby z najniższym wykształceniem, kobiety i osoby z terenów wiejskich.

5. Formy wsparcia realizowane w projekcie

Szkolenia zawodowe (zajęcia teoretyczne w trybie weekendowym, praktyczne po godzinach pracy). 

- kierowca autobusu kat. D (60 godzin praktycznych + 20 godzin teorii) – realizacja VII- X 2013r.

- kierowca samochodu ciężarowego kat. C (30 godzin praktycznych + 20 godzin teorii) – realizacja X-XII 2013r.

- spedytor (96 godzin zajęć praktyczno-teoretycznych) – realizacja X- XII 2013r.

- przedstawiciel handlowy (96 godzin praktyczno – teoretycznych) – realizacja VII- X 2013r.

Szkolenia uzupełniające dla kierowców nadające kwalifikacje zawodowe (zajęcia teoretyczne w trybie weekendowym, praktyczne po godzinach pracy). 

- kurs kwalifikacji wstępnej kat. C  (130 godzin teorii, 8 godzin praktycznych, 2 godziny zajęć  warunków specjalnych) – realizacja I- IV 2014r.

- kurs kwalifikacji wstępnej kat. D (130 godzin teorii, 8 godzin praktycznych, 2 godziny zajęć  warunków specjalnych) – realizacja XI 2013r.- II 2014r.

Kursy prawa jazdy kat. B jako uzupełnienie szkoleń zawodowych (20 godzin teorii + 30 godzin zajęć praktycznych) – realizacja XI 2013r.- IV 2014r.

6. Terminy rekrutacji

    I edycja:  VI - VII.2013 r.

    II edycja:  IX – X 2013 r.

7. Dane biura projektu

Polskie Stowarzyszeni Doradcze i Konsultingowe

Ul. Rynek Kościuszki 2, Białystok

Tel. 85 6526107

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych