Kierowca samochodu ciężarowego - zawód szansą na lepszą przyszłość

1.    Nazwa instytucji realizującej projekt

CONSOLATOR Kancelaria Prawno-Finansowa

2.    Tytuł projektu

Kierowca samochodu ciężarowego - zawód szansą na lepszą przyszłość

3.    Okres realizacji projektu

11.2011r. - 05.2012r.

4.    Grupa docelowa

Osoby pracujące powyżej 21 roku życia, zamieszkałe na terenie powiatu białostockiego i powiatu miasto Białystok, posiadające prawo jazdy kat. B.

5.    Formy wsparcia realizowane w projekcie 

Szkolenie zawodowe: Prawo jazdy kat. C

6.    Termin rekrutacji na szkolenia

listopad - grudzień 2011r.

7.    Dane teleadresowe Biura Projektu 

CONSOLATOR Kancelaria Prawno-Finansowa

ul. Skłodowskiej 3/88, 15-094 Białystok

tel. 85 87 98 272

Bezpłatne szkolenia

Newsletter

Cotygodniowy biuletyn,
a w nim najświeższe informacje o naszych projektach

Informacja EFS

Zeskanuj kod

Multimedia

    Multimedia

Baza partnerów ponadnarodowych

    Baza partnerów ponadnarodowych